← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1758/3-8-1989
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-09-18
Θέμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΑΝΩΤΙΑ-ΖΕΜΕΝΟΥ Δ.Ε.ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ & ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΖΑΝΟ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
380964.5213
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4259373.3669