← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
4ΑΧ8ΟΡ1Κ-Σ3Λ
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-09-18
Θέμα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α΄Β-ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δασική Υπηρεσία
1Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/4%CE%91%CE%A78%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A33%CE%9B/document.pdf