← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6199/1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-09-18
Θέμα
Πράξη Χαρ/σμού (Απαντητικό έγγραφο αριθ. 6199/15-10-1987) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 ύστερα από αίτημα της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση "Αγιος Ιωάννης" Δ.Κ Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Στυλίδας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος