← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ4ΚΓΟΡ1Κ-ΣΡΣ
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-09-18
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡ.20-1996 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΘΜΙΟΥ ΕΕΔΑ ΝΟΜ.ΑΥΤ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A84%CE%9A%CE%93%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A3%CE%A1%CE%A3/document.pdf