← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Π86ΟΡ10-ΤΒΞ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-18
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της 56-2016 απόφασης 2ης ΤΕΕΑ Ν. Ευρυτανίας (Π. Ζαρκαδούλας)
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A086%CE%9F%CE%A110-%CE%A4%CE%92%CE%9E/document.pdf