← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΕΞΜΟΡ1Φ-ΦΔ9
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
7ΤΞΞΟΡ1Φ-Π98
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-18
Θέμα
Αποφαση Τ.Ε.Ε.Α 18-2017
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%95%CE%9E%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A6%CE%949/document.pdf