← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΥ3ΓΟΡ10-62Α
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-18
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της 57-2016 απόφασης 2ης ΤΕΕΑ Ν. Ευρυτανίας (Ι. Παρθένη)
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A53%CE%93%CE%9F%CE%A110-62%CE%91/document.pdf