← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω1ΩΛΟΡ1Φ-4ΜΟ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΕ5ΟΟΡ1Φ-ΝΕΖ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-18
Θέμα
Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 26-2017
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A91%CE%A9%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A6-4%CE%9C%CE%9F/document.pdf