← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΡΨ0ΟΡ1Φ-9ΣΡ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΖΑΩΟΡ1Φ-ΛΒΞ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-18
Θέμα
Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 1-2018
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A1%CE%A80%CE%9F%CE%A11%CE%A6-9%CE%A3%CE%A1/document.pdf