← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1282-15.4.2005
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-09-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ213^Α γαιών Αντιμάχειας Κω
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δ.Ε.Η.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου