← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6624ΟΡ1Θ-756
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΕΑ1ΟΡ1Θ-ΨΙ7
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-10-18
Θέμα
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 5-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6624%CE%9F%CE%A11%CE%98-756/document.pdf