← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2009 ΕΕΔΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Κ.Α.Δ.Α.:64466 (Αρ.Πρ.:3860/27-8-1998)
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-10-18
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2009 ΕΕΔΑ της έκτασης με ΚΜ 334Α γαιών Δαματριάς, νήσου Ρόδου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΕ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΕ)
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου