← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΩΔΘΟΡ10-2Γ0
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Β4ΤΖΟΡ10-97Π
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-10-18
Θέμα
Aνάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 4-2018 απόφασης Επιτροπής Τ.Ε.Ε.Α Φθ-δας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A9%CE%94%CE%98%CE%9F%CE%A110-2%CE%930/document.pdf