← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
146/26-01-1994
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-10-18
Θέμα
Απάντηση επί αιτήσεως
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΟΥΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
626920.540
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4108682.802