← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ψ998ΟΡ1Θ-Ι0Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
7419
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-10-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 7419-25-09-2018 ύστερα από αίτημα του Νάθενα Ανδρέα στήν περιοχή «Βολάκη», Τ.Κ. Κορφών, Δ.Ε. Κρουσώνα, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου.
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ανδρέας Νάθενας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μαλεβιζίου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
590524.084
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3903171.253