← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
75ΒΣΟΡ1Γ-912
Αρ. πρωτοκόλλου
162027
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-10-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14Ν.998-79, ύστερα από αίτημα της κας Παπαπέτρου Παρασκευής του Ιωάννη, για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού Ε= 19.189 τ.μ. η οποία κείται στην θέση Τ.Κ. Άργους Ορεστικού της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ορεστίδος
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
271058.293
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4479912.985