← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Β15ΟΡ1Ι-ΘΓ3
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-10-18
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9215%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%98%CE%933/document.pdf