← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΨΣ73ΟΡ1Ι-Φ5Ρ
Αρ. πρωτοκόλλου
60949
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-10-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αρίθμ. πρωτ. 60949-ΑΠΧ6-11-10-2018 ύστερα από αίτημα του ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. στη θέση Πόδορας Τ.Κ. Βέσσας, ΔΕ Μαστιχοχωριών του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
675397.521
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4236439.788