← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7754/09-11-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-01-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (7754/09-11-2009) ύστερα από αίτημα του κ. Τηγανούρια Αθανασίου στην περιοχή Παπάβουνο Αλωνίων Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Σαμοθράκης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
626752.95
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4477611.50