← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω41ΨΟΡ1Φ-4ΜΥ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Β4ΣΩΟΡ1Φ-Θ5Β
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-01-19
Θέμα
Απόφαση με αριθ. 16-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A941%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%A6-4%CE%9C%CE%A5/document.pdf