← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω536ΟΡ1Θ-8Β2
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
53896
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-01-19
Θέμα
η υπ' αριθ. 44-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.938,64 τμ που κείται στη θέση "Άγιος Φανούριος" εκτός οικισμού Ίστρου της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μανιαδάκη Δημητρίου)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9536%CE%9F%CE%A11%CE%98-8%CE%922/document.pdf