← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΕΦΨΟΡ1Φ-1ΑΠ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Ω44ΙΟΡ1Φ-Ω56
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-01-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ_6-2018
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%95%CE%A6%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%A6-1%CE%91%CE%A0/document.pdf