← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
4ΙΞΞΕΜ-Ι
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-01-19
Θέμα
Περίληψη απόφασης 1-10 Α' ΕΕΔΑ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ)
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/4%CE%99%CE%9E%CE%9E%CE%95%CE%9C-%CE%99/document.pdf