← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
67ΟΗΟΡ1Κ-ΓΞΓ
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-01-19
Θέμα
Βεβαίωση σιωπηρής απόρριψης αντίρρησης
Δασική Υπηρεσία
ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67%CE%9F%CE%97%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%93%CE%9E%CE%93/document.pdf