← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω02ΞΟΡ1Φ-ΟΞΣ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΨΤΕΛΟΡ1Φ-ΕΨΔ
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-01-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6-2018 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Α.Π.: 63380-27-3-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΔΑ: ΨΤΕΛΟΡ1Φ-ΕΨΔ)
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A902%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9F%CE%9E%CE%A3/document.pdf