← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1072/11-05-1995
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-01-19
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1072/11-05-1995) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ στην θέση "Ρουμάνια" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τανάγρας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
469457.390
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4241162.913