← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΡΦΥΟΡ1Ι-ΝΝΖ
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-19
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A1%CE%A6%CE%A5%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9D%CE%9D%CE%96/document.pdf