← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΥΝ1ΟΡ1Ι-1ΧΜ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
55121
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-19
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.15-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε Α. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A5%CE%9D1%CE%9F%CE%A11%CE%99-1%CE%A7%CE%9C/document.pdf