← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2961π.ε./07-01-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-19
Θέμα
ΠΛΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Βεβαίωση μορφής χρήσης έκτασης) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ του κου ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΤΟΠΥΡΓΟΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεγαρέων
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
453034.39
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4208861.42