← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6050/1-9-1994
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-02-19
Θέμα
Απάντηση επί αιτήσεως ΚΜ 205Α ΓΑΙΩΝ ΚΑΝΔΥΛΙ (ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΟΥΚΑΣ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΟΥΚΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
873558.26
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4035556.90