← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3508
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-02-19
Θέμα
η υπ' αρίθ. 53/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 5.669,29 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Κατσουλάκη Άννας στην περιοχή "Κυλιστριές" Ελληνικών του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κατσουλάκη Άννα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
657237.969
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3899853.441