← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΛΒΟΟΡ1Θ-ΚΕΩ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Β49ΣΟΡ1Θ-ΡΡ5
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-02-19
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%9F%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%9A%CE%95%CE%A9/document.pdf