← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2720/24-06-1983
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-02-19
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ. εγγράφου 2720/24-06-1983) κατόπιν αιτήματος του Ευσταθίου Δ. Τσέλλου στη θέση "Πετέσι" περιφέρειας Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ευστάθιος Δ. Τσέλλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας