← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
892
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-02-19
Θέμα
η υπ' αρίθ. 67/2006 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.398,84 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Αμαριωτάκη Αργυρώς στην περιοχή "Λαγκάδα- Μπαμπούρα" ΔΚ Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αμαριωτάκη Αργυρώ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
656147.915
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3902039.156