← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
493
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-02-19
Θέμα
η υπ' αρίθ. 74/2008 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 17.220,72 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Μανιαδάκη Μαρίας και Αριστέας στην περιοχή " κακό Πλάι- Μυρωνικήτα" ΔΚ Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μανιαδάκη Μαρία και Αριστέα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
657585.435
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3911151.136