← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6Τ2ΝΟΡ1Φ-ΟΘ9
Αρ. πρωτοκόλλου
28272
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79, με αρ. πρωτ. 28272 -7-2-2019 ύστερα από αίτηση της κ. Καλέργη Ελένης για χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 4.018,56 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Βαρκό-Αγία Μαρίνα» της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Καλέργη Ελένη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λευκάδας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Λευκάδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
211768.22
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4303284.84