← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6Θ9ΛΟΡ1Φ-2ΧΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.28409
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ 28409-7-2-2019),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥ ΗΒΗΣ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ...,Τ.Κ...ΣΚΑΛΑΣ.,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΡΥΣΟΥ ΗΒΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
219782.261
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4221240.106