← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΔΙΟΟΡ1Φ-Τ9Ν
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.28326
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ28326-7-2-2019),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΚΟΥ ΑΙΓΛΗΣ.,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΑΛΕΞΗ ΕΛΙΕΣ...,Τ.Κ....ΣΚΑΛΑΣ..,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΚΟΥ ΑΙΓΛΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
219439.22
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4221068.13