← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΧΒΧΟΡ1Φ-1Ψ2
Αρ. πρωτοκόλλου
26117
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 26117-7-2-2019) ύστερα από αίτημα του κ. Βλαχόπουλου Σπυρίδωνα του Ανδρέα στην περιοχή «Δυο Ελιές» δημοτικής ενότητας Κορισσίων τοπικής κοινότητας Νεοχωρακίου Δήμου Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Βλαχόπουλου Σπυρίδωνα του Ανδρέα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
154035.4858
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4373474.4206