← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6Χ6ΣΟΡ1Φ-ΡΘ3
Αρ. πρωτοκόλλου
27319
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-02-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 27319-8-2-2019) ύστερα από αίτημα της κ. Κασφίκη Χρυσάνθης του Μιχαήλ στην περιοχή «Λουμπέρτος» δημοτικής ενότητας Αχιλλείων, τοπικής κοινότητας Γαστουρίου, Δήμου Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κασφίκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
147717.5046
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4388141.3876