← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2100/8-4-1985
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-19
Θέμα
ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 1888-258 γαιών ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου