← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
564/7-4-1992
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-02-19
Θέμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
393877.177
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4246291.587