← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1218/23-06-1982
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-02-19
Θέμα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ν.998/79 ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
399642.138
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4255534.121