← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6069/18-11-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-02-19
Θέμα
ΠΡΆΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΜ 26Ε ΓΑΙΏΝ ΚΕΦΑΛΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου