← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5951/03-10-1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-19
Θέμα
Υπ΄αριθμ. 5951/03-10-1997 Πράξη Χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας για την φύση της ΚΜ 583Α γαιών Κεφάλου Νήσου Κω εμβαδού 5.820 τ.μ. βάσει τίτλου κατόπιν της υπ΄αριθμ. 9383/15-02-2019 αιτήσεως της ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ ΑΕ για έκδοση Πιστοποιητικού Τελεσιδικίας της ως άνω Πράξης Χαρακτηρισμού
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΞΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
772267.10
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4073360.60