← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω1Ρ7ΟΡ10-ΑΚ6
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΑΟΓΟΡ10-31Ψ
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-03-19
Θέμα
Η ΑΡΙΘΜ. 4-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A91%CE%A17%CE%9F%CE%A110-%CE%91%CE%9A6/document.pdf