← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
60Ε0ΟΡ1Φ-ΕΗΔ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΩΗΜΟΡ1Φ-ΣΓΛ
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-03-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 95 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/60%CE%950%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%95%CE%97%CE%94/document.pdf