← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΗΖΑΟΡ1Φ-0ΘΚ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
4ΙΞ9Ε2-Ε
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-03-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 90 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%97%CE%96%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%A6-0%CE%98%CE%9A/document.pdf