← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Χ5ΘΟΡ1Φ-62Ι
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
7Β2ΤΟΡ1Φ-8Β2
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-03-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 104 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A75%CE%98%CE%9F%CE%A11%CE%A6-62%CE%99/document.pdf