← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω6ΑΒΟΡ1Φ-5Ρ9
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΛΓ4ΟΡ1Φ-ΦΨΙ
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-03-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 99 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A96%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%A6-5%CE%A19/document.pdf